Zintuiglijke beperking

Iemand heeft een zintuiglijke Beperking wanneer één of meerdere zintuigen niet of beperkt functioneren. De ogen of uw visuele vermogen is één van de vijf zintuigen (naast horen, proeven, ruiken en voelen) die u helpen bij uw dagelijks . MEE Drenthe verleent ondersteuning aan mensen met een beperking en hun. Bij een zintuiglijke beperking werken bepaalden zintuigen niet of onvoldoende. Een zintuiglijke beperking kan veel gevolgen hebben voor het dagelijks leven.

U vindt hier een selectie van voorzieningen, zorg en ondersteuning in het . Meer weten over passend onderwijs voor kinderen met een zintuiglijke beperking (blin doof, slechthorend)?

Kijk op het Steunpunt Passend Onderwijs. Onder een zintuiglijke handicap wordt verstaan dat bepaalde zintuigen niet of onvoldoende werken. Ruiken, proeven, horen en zien zijn . Als je een zintuiglijke beperking hebt, wil je het liefst gewoon thuis blijven wonen en naar school gaan.

Je hebt hiervoor wel extra begeleiding nodig, zoals het . Zorg of ondersteuning vanwege een zintuiglijke beperking. In dit schema ziet u waar u terecht kunt voor zorg en ondersteuning bij een . Bij de ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking, waaronder de doventolk in de leefsituatie, gaat het om specifieke . Bij personen met ernstige meervoudige beperkingen is het sensorisch functioneren vaak aangetast.