Wonen met nah

Uw eigen woning en uur per dag ondersteuning? WZH is gespecialiseerd in wonen en zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Individueel wonen is voor mensen met een lichamelijke beperking en Niet Aangeboren Hersenletsel. Je eigen appartement bij Odion en begeleiding op maat. Beschermd wonen voor mensen voor mensen met een lichamelijke beperking en Niet Aangeboren Hersenletsel. Je eigen woning en samen een voordeur.

Heeft u of een familielid niet aangeboren hersenletsel (NAH)? Dan kunt u voor wonen, werken en zorg terecht bij ‘s Heeren Loo. Wonen voor mensen met een lichamelijke beperking (LG) en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel hebben in de regel hulpvragen op het gebied van wonen en vrije tijd. Voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving.

Soms is thuis wonen dan niet meer mogelijk. Met niet aangeboren hersenletsel (NAH) kunt u bij Zozijn wonen met deskundige begeleiding. We hebben meerdere locaties waar u zelfstandig kunt wonen. Ondersteuning bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De sociale kaart NAH geeft voor een overzicht van de NAH-organisaties in de regio Gooi- en Vechtstreek: welzijn, gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen.

Wanneer u zelf NAH heeft, zult u regelmatig tegen lichamelijke beperkingen. Van wonen met begeleiding op afroep tot wonen met 24-uurs begeleiding. Amstelring De RietvinckDe Klinker Nieuw Amstelrade. Dan biedt Siza ook mogelijkheden op gebied van wonen en logeren.

De signaleringstool NAH geeft een overzicht van veel voorkomende kenmerken. Binnen de NAH Woonvoorziening wordt voor de duur van tot max jaar. Mantelmeeuw zijn gespecialiseerd in Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Niet aangeboren hersenletsel (NAH) heeft veel gevolgen voor je manier. Ervaar je de gevolgen van hersenletsel (NAH)?

Misschien overzie je het huishouden niet.