Wijzer met je beperking

Zorg wijzer met zorg aanbieders, ervaringsverhalen, reviews, lotgenoten en uitgebreide informatie voor hen die met een beperking – handicap te maken . Speciaal voor de site van Wijzer met je beperking schreven we het volgende artikel: Artikel kijk op gedrag met een sensorische oorzaak Klik . Kennisbank – Wijzer met je beperking Als je een handicap hebt wordt je in je dagelijkse leven belemmer omdat je met zoveel zaken rekening moet houden.

Bekijk welke sport je met jouw beperking kunt doen via de Sportwijzer. De WWW-wijzer is een innovatie- en onderzoeksproject om ouders van kinderen met een lichamelijke beperking te helpen met het zoeken naar informatie en . De website biedt een overzicht van aanbieders van sport, vrije tijd én zorg voor mensen met een beperking van heel Nederland! Sommige vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten speciaal voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking.

Voortaan standaard trouwen op basis van beperkte gemeenschap van goederen. Hij vertelt ons over zijn promotieonderzoek: De WWW-Wijzer. Een innovatie- en onderzoeksproject om ouders van kinderen met een lichamelijke beperking te. Deze ondersteuning wordt geboden door Wijzer , Centrum voor Diagnostiek. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte, krijgen tijdens hun leven vaker te maken met gezondheidszorg dan anderen . Lees verder over Leven met een verstandelijke beperking. Belangenbehartiging voor inwoners met beperkingen.

Solliciteren met een gezondheidsprobleem of een arbeidshandicap vinden veel mensen niet eenvoudig. Er komen veel vragen op u af, zoals:.

Als je kind bepaalde gezondheidsproblemen heeft, kan het nodig zijn om je woning aan te passen, bijvoorbeeld om het huis veiliger . WIJzer biedt informatie over werk, jeugd en zorg. Niet alle kinderen komen gezond ter wereld. U kiest zelf een school uit voor uw kin ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Onafhankelijke informatie over computers met aanpassingen die mensen met een meervoudige beperking kunnen gebruiken en begrijpen. Mensen met een beperking kunnen vaak wel werken.

En misschien wilt u ook wel graag aan het werk! Of uw beperking nu psychisch, lichamelijk of verstandelijk . Wonen met een lichamelijke beperking. Een lichamelijke beperking kan een behoorlijk belemmering zijn in het dagelijks leven. Haal alles uit het leven wat erin zit, ook als je een beperking hebt!

Volop leven en je niet beperkt hoeven voelen, . Het gaat om twee versies van de Epilepsie Groei-wijzer: een versie voor jongeren zonder een verstandelijke beperking (Epilepsie Groei-wijzer) en een versie . Het is afhankelijk van uw beperking en wat u wilt doen in uw vrije tij wat nodig is om het mogelijk te maken. Bedenk wat u wilt en bespreek dit met bijvoorbeeld . Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, de BOSK en Zuyd Hogeschool ontwikkelen gezamenlijk een digitaal instrument dat de .