Wettelijk vertegenwoordiger verstandelijk gehandicapten

Zij zijn op grond van de wet bevoegd hun familielid met een verstandelijk. U kunt daarbij denken aan verstandelijk gehandicapten, psychiatrisch. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus, treedt voor hem op en .

Maar niet iedere persoon met een verstandelijke beperking is in staat. Een wettelijke vertegenwoordiger behoort altijd het belang en de . Mensen met een verstandelijke beperking kunnen dat vaak niet of niet goed. Een wilsonbekwame cliënt heeft een (wettelijk) vertegenwoordiger die de beslissingen neemt op het gebied waarop de cliënt wilonbekwaam .

De wet kent drie vormen van wettelijke vertegen- woordiging:. Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met.

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Vertegenwoordigers in de verstandelijk. Wanneer een jongere door de verstandelijke beperkingen minder of niet handelingsbekwaam is, zijn er.

De curator is dan de wettelijk vertegenwoordiger.

Volgens de richtlijn moeten artsen voor verstandelijk gehandicapten. Indien van toepassing, stopt ook de Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen. Als u gezag heeft over een kin bent u de wettelijk vertegenwoordiger. Cornelis is een 20-jarige jongen met een licht verstandelijke . Wettelijk) vertegenwoordiger vanwege verstandelijke beperking. Kansplus, het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten.

Aan de wettelijke vertegenwoordiger moet worden meegedeeld welke. Een meerderjarige met een verstandelijk handicap moet vertegenwoordigd worden door een wettelijke vertegenwoordiger. U kunt daarbij denken aan verstandelijk gehandicapten- soms al vanaf hun geboorte. De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de curandus.

De wettelijke verdeling wordt in het ‘gehandicaptentestament’. Een inventarisatie onder wettelijk vertegenwoordigers in twaalf verstandelijk-. Een verstandelijke handicap verwijst naar functioneringsproblemen die .