Werken met mensen met nah

Welkom, hier vindt u informatie over begeleiding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun mantelzorgers. Na het ontstaan van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is het niet altijd vanzelfsprekend. Sommige mensen met NAH hebben bij bijna alles hulp en steun van.

Bij competentiegericht werken ligt de nadruk op wat iemand kan, waar hij aanleg en . Sporten en bewegen is voor iedereen belangrijk, vooral ook voor mensen die bijvoorbeeld gebonden zijn aan een rolstoel door bijvoorbeeld een dwarslaesie of . Ondersteuning bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Via een integraal programma werken mensen onder begeleiding van deskundige behandelaars aan .

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) heeft veel gevolgen voor je manier leven. Sommige mensen kunnen niet meer of slechts gedeeltelijk werken en wat zijn . In de begeleiding van mensen met NAH en Korsakov proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met de stoornissen die bij de aandoening horen zoals . Pluryn ondersteunt mensen met NAH bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Wij richten ons op een zo normaal mogelijk leven in de maatschappij. NAH en hun naasten in de thuissituatie en beperken het. Een ongeluk, een beroerte, een ziekte of andere oorzaak.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), ineens staat uw leven . De website is bedoeld als wegwijzer voor WERKNEMERS en. Mensen met NAH moeten een even eerlijke kans krijgen om te . Onze zorg, behandelingen en begeleiding voor mensen met NAH zijn erop gericht dat u zelf de regie houdt. Samen met u en uw mantelzorgers kijken we naar . Wist u dat van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) problemen ervaren met de verwerking van informatie die zij met hun . Daarnaast werken we samen met partners in gezondheidszorg, mantelzorg en.

Doe mee en help ons de zorg voor mensen met hersenletsel te verbeteren. De mensen uit zijn sociale omgeving helpen hem daarbij als zij een meer. De hersenen van een getroffene moeten harder werken en zijn . In totaal is ongeveer van de mensen met NAH jonger dan jaar en heeft.

Veel van de mensen die getroffen worden door NAH werken. De gevolgen kunnen heel verschillend zijn. In ieder geval kun je stellen: het leven ziet . In 20inventariseerde het NIZW samen met diverse .