Waterverbruik toilet

Gemiddeld kost dat dan liter water per dag. Toilet doorspoelen per dag) 3liter. Het waterverbruik is uitgedrukt in liter per dag per persoon.

Ook aan ons toiletbezoek verbruiken we per dag veel water, gemiddeld 3liter. Als we het toilet doortrekken spoelen we per keer zo’n liter water weg. Op deze pagina vindt u een overzicht met alle veelgestelde vragen.

Ba liter, Het kost 1liter water om een gemiddeld bad te vullen.

Het meeste van ons water wordt gebruikt voor wassen, schoonmaken en het doortrekken van ons toilet. Doe die kraan dicht, je verspilt kostbaar drinkwater”, schreeuwde mijn moeder vroeger als ik water onnodig de gootsteen in liet stromen. In Vlaanderen is het gemiddeld huishoudelijk waterverbruik m(=4liter). Toilet, bad en douche zorgen voor bijna van het totale waterverbruik, .