Waterslot drain

Borrelen” in kamer het waterslot, geeft aan dat er nog een lek is proximaal van de pot. Definities Indicaties Pathofysiologie Type drain Antibiotica. Bij drainage middels waterslot wordt lucht (en vocht) passief gedraineerd.

Geen pendel = long ligt aan of drain verstopt. Het waterslot borrelt niet, de manometer schommelt niet. Door de bodem van de drain tot aan de onderkant van uw onderbak te meten, zie tekening.

Over het toepassen van zuigdrainage bij een grotere pneumothorax bestaat geen consensus in de literatuur. Het gebruik van waterslot is echter een logischeĀ . Zorg voor een vrije doorgang van de thoraxdrain (verwijder de kochers). Controleer of de drain functioneert. Indien na uur via het waterslot geen luchtlekkage is waargenomen wordt er een. De longarts heeft de drain al op de Spoedeisende Hulp ingebracht of gaat dit tijdens uw opname nog. Vaak wordt drain op een zogenaamd waterslot gezet.

Een thoraxdrain is een drain die ingebracht is in de thoraxholte (borstkas) om. Passief (op ‘waterslot’): voor de drainage dient de zwaartekracht en er is eenĀ .

Een kleine uitleg over een waterslot. Doucheput met variabel telescopisch waterslot – Easy Drain. Ben B-Drain Douchegootinbouwdeel 80cm waterslot 40mm uiteraard verkrijgbaar bij Sanidirect – jaar garantie – CBW erkend.