Wat te doen bij asbest

Het vrijkomen van asbest vraagt om een andere aanpak dan het vrijkomen van andere schadelijke. En wat te doen als er daadwerkelijk asbest vrijkomt? U moet altijd een sloopmelding doen bij uw gemeente als u asbest gaat verwijderen.

Materialen met asbest hoeft u niet altijd te (laten) verwijderen. Hoewel eigenlijk in de tijd van de Romeinen al kennis beschikbaar was omtrent de negatieve invloed van asbest op de gezondhei werd de stof pas in 1993 . Weet daarom wat u bij een (asbest)brand moet doen én laten. Blijkt het om een asbestbrand te gaan, dan wordt een asbestverwijderingsbedrijf ingeschakeld . Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Zij moeten maatregelen nemen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen. En dan wordt er opeens asbest aangetroffen in de liftmachinekamers. Een ziekenhuis pakte meteen door, sloot enkele liften af en startte . Om het asbest te laten verwijderen kan je tegen betaling een deskundig asbestinventarisatiebedrijf of laboratorium inschakelen.

Er zijn heel wat gezondheidsrisico’s verbonden aan asbest. Het is dan ook wijselijk om te weten welke materialen asbesthoudend kunnen zijn .