Wat is een visuele handicap

Iedereen kan op een gegeven moment te maken krijgen met een visuele handicap. Maar met name op latere leeftijd komen . Een visuele handicap is een functieverlies van het zicht.

Dit verlies kan gedeeltelijk of totaal zijn. In geval van een totaal verlies aan zicht, spreekt men van . Een visuele beperking hebben houdt in dat het zicht of het zien in enige mate beperkt is. Dit variëert van verminderd zicht in één of meerdere ogen .

Wat als een bril of lenzen niet (of niet genoeg) helpen om goed te zien? Heeft één van jullie geen visuele handicap dan kan die met name in het begin wat meer opvangen. Over erfelijkhei slechtziendheid en progressieve vormen . De communicatie met een visueel gehandicapte gaat dan vaak wat moeilijker.

Opvallend is dat iemand met een visuele handicap vaak onzeker loopt of overal . We spreken van een visuele beperking als iemand niet of slechts gedeeltelijk kan zien. Een visuele beperking kan aangeboren zijn, maar vaker ontstaat deze . Dit betekend dat iemand blind is of zo .

In geval van een totaal verlies aan zicht, s.