Wat is een niet aangeboren hersenletsel

Hersenletsel wordt ook wel niet-aangeboren hersenletsel of NAH genoemd. Letsel aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven als gevolg van een . Na het oplopen van hersenletsel of NAH kunnen mensen last blijven houden van de gevolgen.

Gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Wat is nu precies NAH en hoe ontstaat het? Niet Aangeboren Hersenletsel zegt eigenlijk al genoeg. Nah-info, alles over niet aangeboren hersenletsel, concentratie, beroerte, kanker, alzheimer, nah-lotgenoten, insult, forum, neurologie, neuroloog, jongeren, .

NAH is geen diagnose maar een verzamelnaam voor allerlei aandoeningen in de hersenen zoals CVA, TIA, Hersenschudding, Hersentumor, Beroerte, . Wat de oorzaak van uw letsel ook geweest is, het overviel u. Er is een breuk in uw leven ontstaan: de tijd voor en de tijd na het hersenletsel. Site over NAH ofwel Niet Aangeboren Hersenletsel, NAH is wat je kunt. Men spreekt van Niet Aangeboren Hersenletsel als er op latere leeftijd letsel aan de . Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de.

Daar vindt de confrontatie plaats met wat allemaal anders is en niet meer . Landelijk is voor NAH de volgende definitie gekozen: “Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, . Niet aangeboren hersenletsel (NAH) wordt verder ingedeeld naar de oorzaken:.

Dit veroorzaakt schade aan de verbindingen tussen zenuwcellen, wat ‘diffuse . De veranderingen van niet-aangeboren hersenletsel kunnen heel ingrijpend zijn. Wat is niet-aangeboren hersenletsel? Tijdens het leven kan er schade (letsel) ontstaan aan de hersenen. Landelijk centrum voor advies, scholing, onderzoek en informatie op het gebied van de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Jaarlijks krijgen naar schatting 130. Nederlanders te maken met niet-aangeboren hersenletsel.

Onder hersenletsel verstaan we letsel aan de hersenen dat is ontstaan in de loop van het leven als gevolg van een ziekte of ongeval. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken van hersenletsel. Niet-aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een oorzaak van buitenaf, bijvoorbeeld door een.

De medische term daarvoor is CVA wat staat voor Cerebro Vasculair Accident. Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor uiteenlopend letsel aan de hersenen. De meest voorkomende oorzaken zijn een beroerte . Niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging aan de hersenen die na de geboorte ontstaat als gevolg van ziekte of ongeval. Niet aangeboren hersenletsel is al het letsel aan hersenen, dat ontstaat na de geboorte.

Het kan bijvoorbeeld ontstaan door een verkeersongeluk, een . Niet-aangeboren hersenletsel wordt nog wel eens verward met (beginnende) dementie. Wat zijn de verschillen en waarom is het belangrijk dit .