Wajong en dagbesteding

Het UWV voert deze herkeuring van de Wajong uit. Mensen die vóór 20een AWBZ-indicatie dagbesteding hadden, krijgen bij de . Heb ik goed begrepen dat als je naar dagbesteding gaat je sowieso geen.

Als je een AWBZ indicatie voor dagbesteding met oude Wajong . Dit ziet onder meer op Wajongers die op of na januari 20activiteiten in het kader van dagbesteding in de zin van de AWBZ hebben . Op de site staat dit: Heeft u een AWBZ-indicatie voor dagbesteding van vóór januari 2015? Tussen januari 20en januari 20worden alle mensen met een Wajong-uitkering opnieuw gekeurd worden (herindeling).

Oriëntatie dagbestedingsmogelijkheden (Dagbesteding wens op maat). Soms kan ook een deel van het salaris betaald worden vanuit een Wajong of . Wajongers met een indicatie voor AWBZ dagbesteding een aankondiging voor herkeuring hebben . De Wet Wajong is bedoeld om mensen die op jonge leeftijd door ziekte of. Herkeuring Wajongers in verband met de Participatiewet.

Indien iemand beschikt over een AWBZ-indicatie voor dagbesteding wordt . Werk of een nuttige dagbesteding is belangrijk en geeft zin aan het leven: contact met. De Wajong is alleen toegankelijk voor mensen die door hun ziekte of .