Waar wonen mensen met een verstandelijke beperking

Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking wonen in de. Bij Cordaan kunnen mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig wonen of wonen. Cordaan heeft woningen waar u met ondersteuning kunt wonen.

De woonsituatie voor mensen met verstandelijke beperkingen is bijzonder veel-. Waar groepen of meer bewoners samen wonen, noemen we dat in . Een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking is meestal een. Villa Forus is het thuis van twaalf mensen met een verstandelijke beperking. Sommige mensen met een licht verstandelijke beperking hebben:. De nadruk ligt op wat je kunt, waar je aanleg voor hebt en wat je talenten zijn. Bij ‘s Heeren Loo zijn er diverse mogelijkheden voor wonen en verblijf voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

Het doel van de gehandicaptenzorg is mensen met beperkingen (gehandicapten) zo. Waar iemand ook woont, de cliënten worden zoveel mogelijk gestimuleerd om zo. De meeste kinderen en jongeren met een beperking wonen thuis. Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn er acht verschillende.

NoordHolland bekijk de mogelijkheden van.