Vn verdrag voor rechten van mensen met een beperking

VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking. De Coalitie voor Inclusie wil de rechten van mensen met een beperking waarmaken. Dit verdrag heeft als doel de mensenrechten van mensen met een beperking te .

Op juli is het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking in de Eerste Kamer aangenomen. Positie mensen met een beperking verbeteren (VN-verdrag Handicap). In het verdrag staan geen nieuwe rechten.

Tweede Kamer stemt in met VN verdrag gelijke rechten voor mensen met een beperking.

Gebouwen, winkels, openbaar vervoer en ook websites moeten . Het VN-verdrag bestaat uit een opsomming van bestaande rechten van. Bescherming van rechten van mensen met een beperking valt . Wetten die voldoen aan het VN-verdrag kunnen hier verandering in brengen. Het verdrag gaat over gelijke rechten voor mensen met een beperking of een . In het VN-verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking op. Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap is een verdrag over gelijke rechten voor mensen met een beperking.

Vandaag treedt het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking in werking.