Visuele beperking

Iemand heeft een visuele beperking of is visueel gehandicapt als er sprake is van geen of een beperkt gezichtsvermogen. Dit variëert van verminderd zicht in één of meerdere ogen . Een visuele handicap is een functieverlies van het zicht.

Dit verlies kan gedeeltelijk of totaal zijn. In geval van een totaal verlies aan zicht, spreekt men van . Een visuele beperking kan aangeboren zijn, maar vaker ontstaat deze . Elke visuele handicap heeft zijn eigen kenmerken en patiënten melden een verscheidenheid aan symptomen: beperkt gezichtsveld (tunnelvisie), verlies van .

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben ook een visuele beperking. Blindheid is volgens de WHO-definitie (Wereldgezondheidsorganisatie) een . Dit komt niet altijd duidelijk naar voren. Sporten is gezond en bevordert sociale contacten. Ook met een visuele beperking zijn er veel mogelijkheden om te (blijven) sporten.

Lees alles over werk als je blind of slechtziend bent.

In geval van een totaal verlies aan zicht, s.