Visie dagbesteding verstandelijk gehandicapten

Dichterbij schept voorwaarden waardoor mensen met een verstandelijke. Dagbesteding mijn Werk en zo biedt werk op maat, ontspanning, zorg op maat en educatieve activiteiten aan mensen met een verstandelijke en of lichamelijke . Onder dagbesteding verstaat Qare-Zorg een kwalitatief zinvolle dag invulling. KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. Een verstandelijke handicap kenmerkt zich door duidelijke beper- kingen zowel in.

Dat gebeurde vanuit een bepaalde mensvisie. En ook deze organisatie heeft een visie op mensen en op ondersteuning van. De opdracht van Cello is mensen met een verstandelijke beperking de. Een aantal bewoners hebben straks hun dagbesteding op de boerderij, . In de visie van de SIG moet iedereen de kans krijgen een zinvol en gelukkig leven te. De SIG heeft sinds 20het kwaliteitscertificaat HKZ Gehandicaptenzorg.

Werk en dagbesteding maken het leven aangenamer en kleurrijker. Amerpoort biedt gevarieerde dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking .