Verzamelplaats ontruiming

Het in gang zetten van een ontruiming is een van de belangrijkste onderdelen. De afstand naar de verzamelplaats moet zodanig zijn dat deze in de meeste . Het is belangrijk dat iedereen weet hoe te handelen bij een ontruiming.

Deelname aan voorlichting, instructie over ontruimen. Aanwezigen verlaten het pan de BHV-organisatie begeleidt de ontruiming. Aandachtspunten opvang medewerkers op verzamelplaats. Lees hier alles over de taken die de BHV heeft bij een ontruiming. Op de verzamelplaats worden de medewerkers opgevangen door . Na een ontruiming moeten alle aanwezigen zich melden op een verzamelplaats. Twee personen de eerste verdieping laten ontruimen en af laten melden bij de BHV-leider.

Vervolgens kunnen zij naar de verzamelplaats buiten het hek aan de . In het geval van een ontruiming verlaat men het gebouw ordelijk, volgens de aangewezen vluchtroute en begeeft men zich naar de juiste verzamelplaats.

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming. Meld u bij de BHV-er die op de verzamelplaats de geëvacueerde opvangt en het . Een verzamelplaats is onmisbaar bij een ontruiming van uw pand. Door een verzamelplaatsbord te plaatsen is voor iedereen duidelijk waar men tijdens een . Ontruimen gebeurt pas dan als de ruimte of het gebouw waarin men zich bevindt zó gevaarlijk is of. Zorg dat alle personen naar de verzamelplaats gaan. In het ontruimingsplan staat op welke manier wordt ontruimd. De volgorde, maar ook de vluchtroutes en verzamelplaatsen.

Bij ontruiming anders dan bij brand wordt de opdracht gegeven door: – het bevoegd gezag. Wat te doen bij brand of ontruiming? Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond;; Meld u op de verzamelplaats.

WIJZE VAN ONTRUIMING EN ORGANISATIE. De verzamelplaats is bij het ingangshek op de Crooswijksebocht. Niemand mag natuurlijk bij het ontruimen.