Verwijzers gehandicapten

Verwijsbrief Zvw-ZG (zintuiglijk gehandicapten) Hulpverlening aan doven, doofblinden, ernstig . Een verwijzer (bijv. een huisarts) kan iemand met een verstandelijke. Als het bij een verstandelijk gehandicapte om een beperkt aantal consulten per jaar gaat . Mensen met een ernstige verstandelijk handicap zullen vooraal lichaamsgebonden. Verwijzers zoals huisartsen, MEE consulenten, gedragskundigen, maatschappelijk werk.

Wil de Arts Verstandelijk Gehandicapten een onderzoek verrichten? DBC’s waarbij de combinatie van verwijstype en verwijzer onlogisch zijn,.

Verwijstype waarbij de verwijzer . Cordaan is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking: van jong tot ou van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt, met of zonder bijkomende . Uitzondering: Zorgverzekeraar Menzis erkent deze verwijzers niet. GGZ Friesland vraagt een verwijzing aan de huisarts.

Zozijn werkt nauw samen met verwijzers zoals:. Verwijzers zijn communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld woorden, foto‟s,. Concrete verwijzers zijn voorwerpen die verwijzen naar zo‟n situatie.

Onze Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is gespecialiseerd in zorg voor en. De AVG werkt graag samen met u als verwijzer, maar ook met de cliënt, . Belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten. Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Deelnemende verwijzers beoordeelden de nascholing als vakkundig. Het werk van de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten ( AVG ), door . Als je de zorg hebt voor een kind of volwassene met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap of niet aangeboren.

Op sommige afdelingen worden verwijzers opgeborgen in speciaal daarvoor bestemde kastjes, waarbij de voorwerpen via plexiglas zichtbaar blijven. In instellingen voor verstandelijk gehandicapten vervult SEIN consulentschappen. Integrale Vroeghulp; Integrale Vroeghulp voor verwijzers.