Verstandelijke beperking en dementie

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap brochure voor verwanten en professionele ondersteuners. Marian Maaskant Martin Schuurman . Door de stijgende levensverwachting komt dementie bij oudere mensen met verstandelijke beperkingen steeds vaker voor.

Er zijn diverse redenen waarom het vóórkomen van dementie anders is bij mensen met een verstandelijke handicap. Zo zijn gedrag en cognitief functioneren en . Het is moeilijk om onderscheid te maken tussen normale veroudering en een beginnende dementie. Bovendien maakt de bestaande verstandelijke beperking .

Ook mensen met een verstandelijke beperking leven steeds langer. Bij deze cliëntengroep komt dementie vaker voor dan bij normaal begaafde mensen. De vergrijzing is een algemeen maatschappelijk fenomeen.

Het doet zich ook voor bij mensen met een verstandelijke beperking, van wie de levensverwachting . Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Dementie bij oudere mensen met een verstandelijke handicap. Rapport ‘Stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van dementie bij . Dementie is een verzamelnaam voor de verschijnselen die zich voordoen bij. Bij mensen met een verstandelijke beperking en dementie worden, soms al in .

Maar die plaats is minder geschikt als degene met dementie al een eerdere verstandelijke beperking heeft. Het is dan een kin broer of zus in .