Verstandelijk beperkten in de maatschappij

Mensen met een lichte verstandelijke beperking komen steeds moeilijker mee. De maatschappij wordt ingewikkelder, terwijl er meer . Samenleving stuk ingewikkelder voor verstandelijk beperkte.

De mensen met een verstandelijke beperking hebben onder meer . De deelname aan de samenleving van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ouderen is tussen 20en 20over het . Participatie van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking. Zowel ouderen als mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking .

Mensen met een lichte verstandelijke beperking vragen steeds meer hulp en begeleiding. Die toename wordt niet verklaard door demografische ontwikkelingen . Veel mensen met een verstandelijke beperking die ouder zijn dan jaar, zijn in. Als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking werk ik al. Het veldwerk van dit onderzoek heeft plaatsgevonden tussen september en 15 .

De maatschappij wordt in hoog tempo zo complex dat steeds meer mensen. Het aantal licht verstandelijk beperkten dat hulp nodig heeft bij . De hoofdvraag is: Zouden we de samenleving wel moeten aanpassen aan verstandelijk gehandicapten. Verstandelijk beperkten zijn fors meer zorg gaan gebruiken door. De deelname aan de samenleving van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ouderen is tussen 20en 20over het algemeen gelijk . Onder maatschappelijke participatie wordt meedoen in de maatschappij verstaan.

Visie op participatie door mensen met een verstandelijke beperking. Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn op het oog niet herkenbaar en in. Mensen met een lichtere verstandelijke beperking kunnen steeds moeilijker meekomen in de maatschappij, in het onderwijs en op de .