Verstandelijk beperking

Verstandelijke beperking is een naam voor een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en . Mensen met een verstandelijke beperking hebben een beperkt intellectueel functioneren. Daarom wordt wel gesproken van een verstandelijke handicap of een verstandelijke beperking.

De term geestelijk gehandicapt werd ook gebruikt. De website over verstandelijke beperking. Een kind of jongere met een licht verstandelijke beperking denkt minder snel dan een leeftijdgenoot die normaal begaafd is.

Een lichte verstandelijke beperking kan een aantal oorzaken hebben.

Lees hier meer over de oorzaken en kenmerken van een lichte verstandelijke beperking. Men noemt iemand verstandelijk beperkt als er sprake is van een blijvende ontwikkelingsachterstand als gevolg van een stoornis in het cognitief functioneren. Mensen met een verstandelijke beperking worden nog vaak buitengesloten, gediscrimineerd en leven vaker in armoede.

Bij de diagnose van een verstandelijke beperking wordt onder andere gekeken naar het IQ van een persoon. Een indicatie die alleen op de meting van het IQ is .