Verschillende verstandelijke beperkingen

De ernst van de verstandelijke handicap kan aangegeven worden door het vergelijken met het. Men deelt de verschillende vormen op in niveaus van ondersteuning. Mensen met een verstandelijke beperking hebben, ondanks hun .

In de DSM-IV (algemeen erkent diagnostisch handboek) worden verstandelijke beperkingen . Bij de diagnose van een verstandelijke beperking wordt onder andere. Een verstandelijke beperking is een beperking op geestelijk gebied.

Deze afwijkingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Om mensen met een verstandelijke handicap in te delen bestaan er verschillende . Mensen met een IQ van – noemen we ‘moeilijk lerend’. De DSM IV maakt onderscheid tussen lichte, matige, ernstige en diepe zwakzinnigheid:. Niveaus van verstandelijk gehandicapten (Deel oorzaken). Q, Ontwikkelingsleeftij Cognitievefase, Gedrag in ontwikkeling.

Er bestaan visuele beperkingen (blin slechtziend en kleurenblind), auditieve. Een lichte verstandelijke beperking kan een aantal oorzaken hebben.