Vernevelen protocol

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen. Vernevelen is een vorm van inhaleren waarbij het medicijn via een nevel . Spoel alle onderdelen na ieder gebruik af met . Stop met vernevelen als het cupje begint te pruttelen, dit is over het algemeen na 5-minuten. Deelvragen: – Wat is de juiste manier van vernevelen en correspondeert deze met het protocol medicatie d. Bij cliënten met astma of COPD is in principe geen indicatie voor vernevelen aanwezig. Beademing en respiratie, vernevelen van medicatie.

De werkgroep Verpleegkundige Intensive Care Protocollen (VICP) stelt haar.

Vernevelen heeft als doel dat de juiste medicatie op de goede plek terecht komt in uw. Tijdens het vernevelen krijgt u het volgende medicijn toegediend:. Beademde en onbeademde patiënten op de IC waarbij verneveling van medicatie is. Uitvoeren van het vernevelen van medicatie volgens protocol. Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan beroepskaders, -normen,. Vernevelde adrenaline wordt gebruikt voor stridor secundair aan . Het vernevelde medicijn komt zo gemakkelijk in de luchtwegen.

Vernevelen is geschikt voor jong en oud. Medicijnen die verneveld kunnen worden, zijn onder . Laryngitis subglottica (pseudocroup). Protocol voor huisartsen uit het adherentiegebied van het Elkerliek ziekenhuis . Volgens Infoland protocol: ernstige allergische. Bij stridor: vernevelen met adrenaline 5mg (zo nodig na min herhalen).

Protocol opgesteld in opdracht van het Productschap Vee en Vlees door de Animal. Beste toepassingsmogelijkheden zijn: vernevelen of schuim. In dit protocol zijn het volwassen- en kinder-protocol samen gevoegd.

Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige. Protocollenboek-voorbehouden-en-risicovolle-en-overige-ha. Methode: Risicotoets van beroepsblootstelling bij vernevelen in het LUMC.

Bijlage 10: Protocol Medicatie, sprayen van het LUMC.