Verboden te fietsen bord

Op termijn worden nieuwe verkeersborden in de RVV 19toegevoegd. CGesloten voor motorfietsen; Verkeersbord C- Gesloten voor alle. EVerbod stil te staan; Verkeersbord E- Parkeerverbod (brom-)fietsen .

Waar het om gaat is dat het niet alleen verboden is om zo’n weg in te rijden, maar. Dit verbod geldt niet voor fietsers, bromfietsers of snorfietsers, omdat dat . Handig is om via deze website de betekenis van de verkeersborden te oefenen voor het CBR auto, bromfiets of motor. Als je op eigen terrein een verboden te parkeren bord wil plaatsen kies dan voor een.

Verkeersbord RVV E- Verboden fietsen en bromfietsen te plaatsen. In Nederland zijn de verkeersborden gedefinieerd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. E3: Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen (52).

Dit pictogram maakt het verbod duidelijk met een symbool en een expliciete kleur. Verbodsbord ‘Verboden toegang voor fietsers’ om de toegang voor fietsers te . Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen. De verboden gelden voor die zijde van de weg waar het bord geplaatst is.

De omschrijving bij dit verkeersteken houdt in dat het de bestuurder van elk motorvoertuig verboden is in te halen, dus ook de bestuurder van een motorfiets.