Stichting voor mensen met een beperking

MEE ondersteunt mensen met een beperking. Professionele aandacht voor de vraag van cliënten is belangrijk. Binnen het dienstencentrum Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling van ASVZ werkt een .

Of zorg jij voor iemand met een (verstandelijke) beperking? Wij bieden zorg aan mensen met alle soorten beperkingen en leeftijden. Sien is een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. Sien helpt, adviseert en informeert bij belangrijke onderwerpen zoals gel .

Sherpa ondersteunt mensen met een verstandelijke- en lichamelijke beperking op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. Noord-Brabant en het zuidwesten van Gelderland. Stichting Sprank biedt zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking. Stichting HandiCap therapeutisch paardrijden voor mensen met een beperking. Stichting HandiCAP heeft als doel om mensen met een enkel- . Stichting ‘Meedoen mogelijk maken’ is per juni 20de overkoepelende stichting voor twee prominente fondsen voor mensen met een beperking: . Onze zorg en ondersteuning leidt ertoe dat mensen met een beperking zoveel mogelijk deelnemen aan de samenleving en zich kunnen ontwikkelen.

Wij zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen én voor .

Ieder(in) is delandelijke koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke. Het GOL is een stichting die de belangen behartigt van alle mensen met een . Mensen met een verstandelijke beperking worden nog vaak buitengesloten, gediscrimineerd en leven vaker in armoede. Stichting Het Buitenhof is de grootste reisorganisatie voor mensen met een beperking. Wij organiseren begeleide groepsreizen en individuele reizen op maat . Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Welkom op deze website van STICHTING MENSEN MET MOGELIJKHEDEN. De stichting Welzijn Bedum organiseert mede activiteiten voor mensen met een beperking, zoals volksdansen voor verstandelijk gehandicapten en de . Stichting Tragel Zorg is de grootste zorgaanbieder in Zeeuws- Vlaanderen op gebied van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke . Dit initiatief past binnen de doelstelling van de stichting om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen om een zo normaal .