Signs of safety training

In deze cursus wordt de basis behandeld waarbij de link wordt gelegd met de Nederlandse praktijk. Naast de cursus Signs of Safety bieden wij ter verdieping op . De training Signs of Safety is een reis op weg naar veiligheid.

Het is voor een veilige thuissituatie voor kinderen. Behoefte aan een goede training waarin je leert inschatten hoe veilig een gezin is? Het veilige opgroeien van het kind in het gezin herstellen?

Signs of Safety is een werkwijze die u hierbij helpt.

De vragende aanpak van Signs of Safety Geïnspireerd door het werk en de trainingen van Andrew Turnell, Susie Essex en Sonja Parker gunnen wij het alle . Signs of Safety is een oplossingsgerichte werkwijze waarin gewerkt wordt aan het veilig stellen van kinderen door samenwerking en partnerschap met het gezin . Roos consultancy werkt onder bevoegdheid van Signs of Safety licentie als trainer. Signs of Safety basistraining en verdiepingstraining; Kinderen betrekken bij . Dinsdag en mei 20vindt er een #cursus #SignsofSafety plaats in Zwolle bij voldoende deelnemers. De introductietraining Signs of Safety reikt u instrumenten aan om meer zicht te krijgen op de veiligheid van een kind of jongere.

Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te. Signs of Safety (SofS) is bedoeld voor gezinnen met kinderen van tot jaar waar. Deze tweedaagse Signs of Safety cursus is bedoeld om behandelaren handvatten te geven om op een verantwoorde wijze om te gaan met onveiligheid in de.

Ik daag u uit tot de ontwikkeling en implementatie van Signs of Safety met als doel om alles uit uw team, afdeling en organisatie te halen. In October the Western Australian Department for Child Protection and Family Support hosted their fourth Signs of Safety Gathering. Trainers can provide training and ongoing practitioner support in the.

Licensed Signs of Safety Trainer and Consultant; Director, Resolutions Consultancy . De Signs of Safety aanpak van Child Protection Casework. Deze training was altijd geworteld in de praktijk en altijd betrokken andere werknemers, die de . Daarnaast heeft zij tijdens haar loopbaan veel aanvullende en verdiepende trainingen gevolgd en een opleiding Signs of safety. Signs of Safety (SOS) is één van de laatste mogelijkheden om hun gezin nog een kans te geven. Het is confronterend en emotioneel, maar zo’n doorbraak is .