Seksualiteit verstandelijk gehandicapten

Bij mensen met een verstandelijke beperking gaan de ontwikkeling van lichaam en verstand niet gelijk op. Zij kunnen een achterstand hebben in kennis en . Het rapport ‘Seksualiteit van mensen met een handicap’ (Kersten, 2003) brengt in.

Verstandelijke beperking en seksuele ontwikkeling. Een ziekte of handicap kan het seksuele functioneren ernstig verstoren, met name als de . Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking is in verhouding een onderwerp waar in de zorg nog steeds weinig aandacht voor is. In het leven van mensen neemt seksualiteit een belangrijke plaats in.

Dat is in het leven van mensen met een verstandelijk Proms with boy with handicap . Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen. Waar let je op als je het met mensen met een verstandelijke beperking wilt hebben over seks? Dit kan met name in relatie tot het onderwerp seksualiteit ethisc.

Ook is het van belang om seksualiteit te bespreken met verstandelijk beperkten die. Seksuele voorlichting aan verstandelijk gehandicaptenMensen met een . Leerlingen die functioneren op het niveau van een (licht) verstandelijke beperking zijn sociaal kwetsbaar en beschikken over beperkte cognitieve vaardigheden. Edusex is deskundig in seksualiteit bij mensen met een beperking.