Riolering lucht in huis

De oorzaak van rioollucht in huis is vaak niet direct duidelijk. Dat maakt de vreselijke stank er niet minder erg op. Sterker nog, het kan uw woonplezier behoorlijk .

Hebt u last van een penetrante rioollucht of vocht in huis? Mogelijke oorzaken van rioolstank kunnen gebrekkige ontluchting van toilet, kruipruimte of kelder zijn, . Vaak is deze stank het eerste teken dat er problemen zijn met de riolering. Probeer te achterhalen waar de putlucht vandaan . Een rioollucht in huis of stank uit afvoerputjes kan veroorzaakt worden door een aantal factoren.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het riool zelf scheuren of . Lucht erin en lucht eruit, dat geldt voor het riool in en om uw huis én voor het openbare riool. De lucht van het openbare riool gaat zelfs voor een groot deel ‘via’ . Heel vervelend is het als je beneden komt in je huis en er hangt een vieze zware stink geur. Of een indringende penetrante vieze geur. Heeft u last van stankoverlast, zoals een rioollucht in huis? Wat u ruikt zijn de rioolgassen die uit deriolering ontsnappen, veelal door kleine scheuren in uw . Wij wonen sinds kort in een jaren huis.

Toen we er net gingen wonen roken we telkens een rioollucht, na een paar dagen was dat over. Vreselijke stank in huisberichtenmaart 2011Wanneer ontstaat rioollucht? Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen.

We zullen in dit artikel een aantal . Naast het proces van ontluchting van het riool zijn er diverse andere oorzaken aan te wijzen voor het ontstaan van een rioolstank in huis.