Restafval voorbeelden

Restafval wordt verbrand in verbrandingsovens. Het is daarom belangrijk dat we ons afval goed scheiden, want veel van ons afval. Als u op een afvalsoort hieronder klikt, leest u wat onder dit afval wordt verstaan. Voorbeelden van restafval: asbakresten, vuil papier, incontinentiemateriaal, . Restafval is het afval dat niet selectief wordt ingezameld en dat qua omvang en gewicht in een afvalzak kan.

Enkele voorbeelden : plastiek folie . Studenten zijn consumenten bij uitstek en dus produceren ze veel afval.

Voorbeelden zijn fruitschillen, groenteresten, theezakjes, visgraten, broodkorsten en . Tijdens de open dag van Avalex op oktober 20in Delft konden de duizenden bezoekers zelf kijken wat er met hun afval gebeurt. Deze apparaten mogen niet in de grijze container of vuilniszak (het restafval). Voorbeelden van kleine elektrische apparaten. Afval dat afkomstig is van deze producten, is ook biologisch afbreekbaar. Voorbeelden van zulk afval zijn broodkorsten en papier.

Medicijnen bij apotheken, batterijen en fotochemicaliën bij fotozaken en afgewerkte olie bij garages zijn daar voorbeelden van. Wanneer het afval gestort wordt, kan hierdoor het grondwater vervuild raken. Voorbeelden van KCA zijn batterijen, spaarlampen, tl-buizen, verf .