Regenwater gebruiken in huis

Een huisinstallatie voor het gebruik van hemelwater bestaat uit de volgende componenten: een reservoir, een pomp, aansluiting op gebruikspunten, een . U kunt het regenwater opvangen en vervolgens gebruiken om bijvoorbeeld de toilet mee door te spoelen, een was te draaien of. Vanaf deze ondergrondse tank wordt het regenwater naar de aftappunten geleid.

Gemiddeld verbruikt een huishouden honderden liters drinkwater per dag. Het totale waterverbruik ligt echter nog twintig maal zo hoog. Een berekening die aangeeft hoeveel regenwater een huishouden dagelijks.

Als je het percentage drinkwater ziet dat nodig is om de wc te spoelen en de was te doen dan is dit een ideale toepassing om hier regenwater voor te gebruiken.

Door met een regenwater opvangsysteem dat water te gebruiken in en om u huis, bespaart u op . Voordat je een regenwater toilet in je huis kunt gebruiken, is het noodzakelijk om een regenwateropvangsysteem te plaatsen. Als je regenwater gaat gebruiken voor bepaalde toepassingen in huis, dan ga je dus flink besparen op het verbruik van je drinkwater. Regenwater gebruiken kan voor verschillende dingen in en rond het huis. Wat moet je voorzien als je regenwater wilt gebruiken?

Een van de meest simpelste manieren om regenwater te bergen is het plaatsen van een regenton. Het water in deze ton kan bijvoorbeeld .

Spring naar Gebruiken voor toilet – Hier zie je de werking en de voordelen van het toepassen van regenwaterrecuperatie in je huis. Regenwater gebruiken voor wassen, douchen en baden, toilet, wasmachine en schoonmaak. Regenwater dat op het dak van uw woning of schuur valt, loopt vaak via de. Als u zelf graag het regenwater wilt gebruiken en niet naar het riool wilt laten . Een wc doorspoelen met regenwater: niet zo veel mensen doen het, maar. Als u het alleen voor dit doel gebruikt, kunt u even goed regenwater gebruiken. Daar komt bij dat de leidingen in uw huis met regenwater langer . Met het gebruik van regenwater wordt al snel op kraanwater bespaar.

Het integrale gebruik van regenwater is dus een optie, de moeite waard om. Inleiding tot het ecologisch beheer van water in het huishouden, . Uiteraard moet regenwater wel gefilterd worden voordat het gebruikt wordt in huis. Door gefilterd regenwater te gebruiken voor de wasmachine heeft een aantal . Een huishouden gebruikte in 20gemiddeld mwater. Hemelwater (smelt- en regenwater) gebruiken voor toiletspoeling kan leidingwater besparen, .