Psychische ondersteuning

Uw huisarts kan u helpen bij psychische problemen of u doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. Lees hier meer over op Rijksoverheid. Iedereen gaat anders om met de emoties die loskomen bij verminderde vruchtbaarheid.

De zorg en ondersteuning waar mensen met psychische aandoeningen . Bepalen welke hulp het beste past bij mijn psychische klachten. Als u een lichamelijke ziekte heeft waarbij u psychische ondersteuning nodig heeft. Begeleiding en ondersteuning bij langdurende psychische problemen.

U bent al langere tijd in behandeling voor uw psychische klachten. Vergeetachtighei sombere gedachten, met iedereen ruzie, uw partner die verandert door ziekte. De wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis. Kelly Janssen, de praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) in onze praktijk ondersteunt de huisarts bij de zorg voor . Ondersteuning bij psychische en sociale problemen. Bij psychosociale problemen gaat het om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen:.

Als u de diagnose kanker krijgt, wordt u overspoeld door allerlei emoties. Ondersteuning bij psychische en psychiatrische vraagstukken. Aveleijn biedt ondersteuning bij multiproblematiek, waarbij er naast een verstandelijke beperking .

Genoeg reden dus om al in een vroeg stadium van een fertiliteitstraject psychische ondersteuning te bieden. In Nederland krijgt een paar dat na een jaar . De ondersteuning van mantelzorgers van mensen met psychische aandoeningen is ontoereikend. Dat constateert het Sociaal en Cultureel . Mama Moor biedt psychologische ondersteuning bij thema’s als: kinderwens, zwangerschap, bevalling, miskraam, abortus, ongunstige uitslag weken echo, . Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen. WMO-ondersteuning en begeleiding bieden wij aan onder de naam Antes, waar Delta Psychiatrisch Centrum en Bouman GGZ onderdeel van zijn.

Patiënten met ernstige ziektes moeten tijdens hun behandeling meer psychologische ondersteuning krijgen, daar zijn regeringspartijen PvdA . Bij Indigo kunt u terecht voor psychische hulp binnen de Basis GGZ. Wij vinden geen psychische klacht te gek. Iedereen zit wel eens minder goed in zijn vel. Dat uit zich op verschillende manieren.

Van faalangst, uitstelgedrag en problemen met . Indigo helpt mensen met psychische problemen door heel Nederland. Of heeft u als gemeente ondersteuning nodig voor Jeugd GGZ of WMO? Ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking met een psychische component. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie . Psychische ondersteuning aan huis als je nog maar kort te leven hebt.

Een samenwerkingsverband van Praktijk Heleen de Winter en Rob Brunsting, voormalig . Veel mensen met beginnende of lichte psychische klachten melden zich bij u als huisarts. Vaak is verwijzing naar professionele hulp niet (direct) nodig. Gezinnen die een ouder met kanker hebben worden psychisch onvoldoende begeleid. Zorgen voor een naaste met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg, zo blijkt uit SCP-onderzoek.

Psychische belasting en ondersteuning. De fertiliteitsbehandeling levert op verschillende momenten spanningen op.