Potmeter werking

De potentiometer vormt een variabele spanningsdeler, met deelfactor . Electronica: Diversen – InfoNuelectronica. Je kunt je de werking van een weerstand voorstellen als je eigen vuist waar je lucht doorheen wilt blazen.

Een potentiometer verhoogt de weerstand naarmate er een mechanische component verschoven of verdraaid wordt. Ik zit al uur te zoeken over hoe een potmeter moet aansluiten, ik kan dit. Dat meten wist ik, middelste van de potmeter is de variabele.

How to build the simplest DC Motor Speed Controller(Using Potentiometer and MOSFET)Updated – Duration.

Een potentiometer is een variabele weerstand: de waarde kan worden gewijzigd door de as te draaien. Als zodanig werkt een potmeter als een spanningsdeler. Wat ik begrepen heb is dat als je de buitenste van de ene naar de andere kant zet je de werking omdraait. Wat werking betreft zijn er twee typen potmeters, namelijk potmeters waarbij de weerstand logaritmisch verloopt en potmeters waarbij de weerstand lineair . In de elektronica, worden variabele weerstanden meestal omschreven als potmeter.

Deze naam potmeter zal hierna gehanteerd worden.