Ouderen met autisme

Autismespectrum stoornissen bij ouderen. Over ouderen en autisme is op dit moment nog niet zoveel beken terwijl steeds meer ouderen ontdekken dat zij mogelijk een vorm van . De groep ouderen met autisme was een blinde vlek op de kaart, in de literatuur was er nauwelijks iets over te vinden.

Informatie over autisme en onze mogelijkheden . Die zoektocht laat een leemte in het zorgaanbod voor ouderen zien: autistische ouderen kunnen (nu nog) nergens terecht. Mijn vader is altijd “anders” geweest’ . Over autisme bij kinderen bestaat veel kennis en expertise.

Maar hoe autisme bij ouderen eruitziet, is nog grotendeels onontgonnen terrein. Ouderen met autisme maken inhaalslag. Opvallende bevindingen uit onderzoek.

Opvallend nieuws deze week over de hersenontwikkeling . Het kan zijn dat bij u het autisme spectrum stoornis wordt vastgesteld (ASS). Dit gebeurt bij oudere mensen steeds vaker dan vroeger. Ik vroeg me alvast ook af of huisartsen wel zo open stonden voor ouderen met autisme.

En ik raakte stilaan geïnteresseerd in wat met mezelf . Wel mochten we beschikken over de eerste onderzoeksgegevens van Hilde Geurts, die onderzoek doet naar ouderen met autisme.