Organisaties gehandicaptenzorg

Vind een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Nederlan bekijk de. Pameijer Gehandicaptenzorg, Kinderdagcentrum Ellemare. Turn on Location History to track places you visit.

Schakel ‘Web- en app-activiteit’ in om plaatsen bij te houden die u bezoekt. Aanvullende informatie: Woordvoerder Maartje van Boekel . Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor instellingen in de gehandicaptenzorg. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor instellingen in de.

Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) . Organisaties starten cliëntportaal verstandelijk beperkten. Ruim 4cliënten van de West-Brabantse zorgorganisatie Prisma hebben inmiddels toegang tot . Lees praktijkverhalen uit de gehandicaptenzorg! Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg is een plaats van overleg voor negentien zorgaanbieders en clientondersteunings-organisaties met voorzieningen . De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) is de koepelorganisatie voor 1landelijke en regionale organisaties voor mensen met een . De gehandicaptenzorg in Nederland bestaat uit alle organisaties, diensten en instellingen in Nederlan die te maken hebben met de zorg voor personen met .