Ontwikkelingsleeftijd verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. IQ tot 2 , diepe verstandelijke beperking, ontwikkelingsleeftijd tot jaar. Zeer ernstige verstandelijke beperking; IQ: tot 20-2 ontwikkelingsleeftijd: 0.

Bij de diagnose van een verstandelijke beperking wordt onder andere gekeken naar het IQ van een persoon. Een indicatie die alleen op de meting van het IQ is . Het is van belang om een licht verstandelijke beperking tijdig te herkennen om. De definitie van een verstandelijke beperking luidt als volgt: een significante. IQ 50-tot 70; ontwikkelingsleeftijd 7-8 . De mate waarin een kind verstandelijk beperking is kan verschillen. De ontwikkelingsleeftijd zegt iets over het verstandelijke niveau van functioneren.

Niveaus van verstandelijk gehandicapten (Deel oorzaken). Q, Ontwikkelingsleeftij Cognitievefase, Gedrag in ontwikkeling. Wanneer iemand een IQ tussen de en heeft, wordt van een matige verstandelijke beperking gesproken. Dit IQ komt overeen met een ontwikkelingsleeftijd . Mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben een ontwikkelingsleeftijd tussen de en jaar.

Lees meer over de oorzaken en behandeling.

Cliënten met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking hebben over het algemeen een ontwikkelings-leeftijd tot maximaal maanden (jaar) en een ZZP 4 .