Ontwikkelingen gehandicaptenzorg

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor instellingen in de gehandicaptenzorg. Ontwikkelingen in de zorg 20- 2018. Deze wet regelt de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten.

Ontwikkelingen Arbeidsmarkt GGZ en Gehandicaptenzorg 2016. Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn brengt ontwikkelingen in kaart in de . Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) verwacht dat dit waar- schijnlijk alleen geldt voor nieuwe. Naast bovenstaande ontwikkelingen worden de extramurale.

Nieuws, actuele ontwikkelingen en bezuinigingen in de gehandicaptenzorg. Informatie over vervoer, Wmo, AWBZ en andere ontwikkelingen. Zorg voor verstandelijk gehandicapten.

Zorg voor verstandelijk gehandicapten: ontwikkelingen tot 2020. Het aantal verstandelijk gehandicapten (IQ onder de 80) blijft de komende 15 . Ouderschap voor mensen met een verstandelijke beperking is al langere tijd onderwerp van discussie, in politiek, media en samenleving. Betrouwbare informatie over gehandicaptenzorg: van dagbesteding, vrijheidsbeperkende maatregelen, gezondheid tot eigen regie en ondersteuningsplannen. Een derde van de de werknemers in de gehandicaptenzorg voelt zich onveilig op het werk. De komende jaren verandert de zorg ingrijpend door trends en ontwikkelingen op het vlak van zorgmedewerkers, cliënten, organisatie van de . Beide dossiers zijn de laatste tijd sterk in beweging.

Verder is een aantal andere wetten en ontwikkelingen van . Met het model van de Toekomstverkenning is het mogelijk ontwikkelingen die zich de. Gehandicaptenzorg gevraagd welke ontwikkelingen zij voorzien, welke . Ontwikkelingen in omgaan met probleemgedrag en vrijheidsbeperking in gehandicaptenzorg. Voor school moeten wij een onderzoek doen naar de recente ontwikkelingen op het gebied van gehandicaptenzorg. Onderzoek in opdracht van het Capaciteitsorgaan . Overzicht maatschappelijke en politieke ontwikkelingen,. Ratificatie VN verdrag voor rechten van gehandicapten (inclusief beleid):.

Expertisegebied verpleegkundige verstandelijk gehandicaptenzorg. Het sluit aan bij de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op het . Ontwikkeling en implementatie veiligheidsmanagementsysteem en veiligheidscultuur in alle organisatielagen van Amarant (gehandicaptenzorg).