Ondergrondse containers utrecht

Hoeveel grondstoffen zitten er in het restafval van Utrecht? Hoe bepalen jullie de locatie voor de ondergrondse container? U kunt een pas of sleutel voor de ondergrondse container voor bewoners aanvragen als: u in Utrecht woont, en; in uw straat ondergrondse containers voor het .

Dan biedt de gemeente u kliko’s aan voor dit afval. Uw restafval kunt u kwijt in ondergrondse restafvalcontainers in uw buurt. Het Nieuwe Inzamelen is onze nieuwe manier van afval inzamelen.

We plaatsen op verschillende locaties in Noordoost ondergrondse containers voor restafval.

Meer weten over afval scheiden en inzamelen in Utrecht? Lees alles over kliko’s, containers, grofvuil, afvalscheidingsstations en bedrijfsafval inzamelen. De gemeente Utrecht stopt met het ophalen van vuilniszaken en kliko’s. UTRECHT – Utrecht wil dat de stadsparken schoner worden.

De huidige afvalbakken volstaan niet. Daarom start de gemeente een nieuwe . De ondergrondse containers voor plastic, papier en glas zijn regelmatig niet toereikend voor al het afval dat Utrechters willen weggooien.

Ondergrondse afvalcontainers Wijk C in gebruik. Na maanden van voorbereiding hebben we vrijdag 20 . De komende zeven jaar wordt in alle wijken in Utrecht zoveel mogelijk overgestapt. Naast de wijken die nu al gebruik maken van ondergrondse containers, . Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhou . De gemeente Utrecht is voornemens om per perceel aan één inschrijver de opdracht. Nieuwe ondergrondse containers voor restafval, papier, glas, textiel en . Voor papier, glas en plastic staan er ondergrondse containers bij de kruising tussen de Venuslaan en de Ina Boudier-Bakkerlaan. Om gebruik te kunnen maken van de ondergrondse container(s) heeft u een afvalpas nodig.

Middels dit formulier kunt u deze aanvragen. Misschien dat een zoekopdracht of één van de links hieronder je kan helpen? Hotel Groot Welsden in Margraten ‘Beste . In de gemeente Utrecht kunt u uw gebruikte kleding en schoenen onder meer.

Ondergrondse containers gemeente – ga in Afvalwijzer naar inzamellocaties . De gemeente Utrecht heeft ondergrondse perscontainers ontwikkeld die werken op zonne-energie. Het afval wordt met behulp van de zonnemodule . Vergunning aangevraagd ondergrondse containers bij het Wilhelminapark.