Nieuwe veiligheidssymbolen

Symbolen herkennen kan levens redden! Ontdek de nieuwe gevaarsymbolen op chemische huishoudproducten. Overzicht oude en nieuwe pictogrammen (GHS en WMS).

Er is een nieuwe afspraak gemaakt om wereldwijd chemische stoffen op dezelfde manier te gaan . Nieuwe veiligheidssymbolen in de maak. NEN heeft de norm voor veiligheidssymbolen herzien en de wijzigingsbladen . NIEUW: irriteren schadelijk, sensibiliserend.

Internationale norm ISO 70’Veiligheidssymbolen’ overgenomen in Europa. Het nieuwe normontwerp is binnen enkele maanden gereed. Het nieuwe normontwerp zal binnen een paar maanden op normontwerpen.

U heeft dan drie maanden de tijd om commentaar en . Hier vind je meer informatie over de nieuwe gevaarsymbolen en hun betekenis en een overzicht van de meest voorkomende huishoudchemicaliën ingedeeld . Hieronder staan de nieuwe veiligheidspictogrammen volgens het GHS-systeem. Ze gaan de oranje pictogram- men vervangen. BRADY l GRATIS nieuwe poster met ISO 7010-veiligheidspictogrammen. De International Standards Organisation heeft nieuwe pictogrammen toegevoegd aan .