Mindervalide toilet

Maatvoering en inrichting Integraal toegankelijk toilet. Minimale afmeting in afgewerkte toestand: ≥ 1650mm x ≥ 2200mm óf ≥ 1950mm x. Het toilet mag dan vaak wel het kleinste kamertje van een huis of gebouw zijn,.

Een gehandicaptentoilet, (ook wel invalidentoilet, wc voor gehandicapten of mindervalidentoilet) is een toilet dat zo is aangepast dat mensen met een . Aanbevelingen: Een rolstoeltoegankelijk of aangepast toilet. Per sanitair blok minimum één aangepast toilet voorzien, zowel één bij de dames als één bij de . De mindervalide toilet bestaat uit een toilet en een wastafel met zeepdispenser. Het toilet is voorzien van een steunbeugel en bij de ingang wordt een oprijplaat . Maak uw evenement echt toegankelijk door ook tijdelijke invaliden toiletten in te zetten. Invalidentoilet – tijdelijk sanitair voor mindervaliden. In dit artikel is aangegeven wanneer een gebruiksfunctie een integraal toegankelijke toilet- of badruimte moet hebben.

Mindervalidentoilet en het bouwbesluit. Bij de SBKG Z-H komen vragen over diverse onderwerpen binnen, ook over regels betreffende mindervalidentoiletten . Onze invalide toilet, mindervalide toilet zijn geheel volgens de norm gebouwd en voldoen aan de gestelde eisen en zijn goedgekeurd.