Metselen bij vriesweer

Maar ik heb ook al aannemers gezien die bij vriesweer gewoon. METSELEN ONDER WINTERSE OMSTANDIGHEDEN. De winter staat weer voor de deur, en daarmee ook de winterse temperaturen.

Dit heeft natuurlijk consequenties voor metselwerkzaamheden, want de reacties . Wij willen binnenkort dan eindelijk gaan beginnen met het metselen van onze schuur. Nu is het alleen net winter aan het worden en lees ik . Ik heb van de week geprobeerd om te voegen maar dat werd niks en dat was nog ‘binnen” in een enkelsteens schuurtje.

Afwasmiddel schadelijk voor metselspecie? Wij zijn volop aan het verbouwen en vragen ons af of het wel aan te raden is om te metselen bij vriesweer. Uitkomsten van de 5e bijeenkomst Kennisnetwerk Baksteenmetselwerk.

METSELEN ONDER ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN. Dit doet uitlogings- en uitbloeiingsfenomenen sterk verminderen. Bescherm bij vriesweer het vers metselwerk met isolerende matten om vorstschade van de . Metselen in de winter is niet zonder risico.

Zonder gevaar voor onthechting en scheurvorming is de Beamix Vorstmortel probleemloos te verwerken tot een . Met de vorstmortel van Remix Droge Mortel is het toch mogelijk door te metselen.

Nu de vorstverletregeling is afgeschaft zijn de onwerkbare .