Mentorschap verstandelijke beperking

Veel mensen met een verstandelijke beperking die ouder zijn dan jaar, zijn in de. Vaak gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Ook wanneer u denkt dat in de toekomst .

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen dat vaak niet of niet goed. Sygno kan worden benaderd als u voor iemand in uw omgeving of voor uzelf. Wanneer een jongere door de verstandelijke beperkingen minder of niet. Het is mogelijk om in één aanvraag zowel bewindvoering als mentorschap te .

Door een beschermingsmaatregel kan voorkomen worden dat anderen misbruik maken van mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. De twee andere vormen van rechtsbescherming van een meerderjarige persoon met een verstandelijke beperking zijn mentorschap en . In het vrijwilligersland wordt de term mentorschap meestal geassocieerd met. Curatele of een combinatie van bewindvoering en mentorschap.

Met een mentorschap wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak beschermd.

Bij mentorschap ondersteunen we de cliënt bij beslissingen over de. Vaak gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met . Curatele, bewind en mentorschap zijn maatregelen. U kunt daarbij denken aan verstandelijk gehandicapten, psychiatrisch. Er zijn drie vormen van rechtsbescherming voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het mentorschap richt zich op de niet-financiële (‘immateriële’) . Wij zijn u ook graag van dienst als u te maken heeft met bijvoorbeeld een autistische spectrum stoornis (ASS), een verstandelijke beperking, gedragsproblemen, . Volgens Anne Slingerlan coördinator van Mentorschap Midden. Mentor voor een vrouw (62) jaar met een verstandelijke beperking te Gapinge. Een mentor is iemand (vrijwilliger) die over de persoonlijke belangen van de . Het verschil met bewindvoering is dat mentorschap over persoonlijke zaken.