Mensen met een handicap

Spring naar Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap▸ – Dit verdrag heeft als doel de mensenrechten van mensen met een beperking . Veel mensen met een beperking lopen tegen drempels aan waardoor zij niet. De rechten van mensen met een beperking staan in het VN-verdrag handicap. Dat kunnen oudere mensen zijn, jonge mensen of kinderen. Er is dus een grote kans dat jij wel iemand kent met een handicap.

Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap is een verdrag over gelijke rechten voor mensen met een beperking. Doel van dit Verdrag is het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te .

Senator Van Dijk (SGP) stelde dat een gemeenschap die serieus omgaat met mensen met een handicap zichzelf krachtig en weerbaar maakt. The States Parties to the present Convention,. Recalling the principles proclaimed in the Charter of the United Nations which recognize the . Zich voorts rekenschap gevend van de diversiteit van personen met een handicap, j. De noodzaak erkennend de mensenrechten van alle . In Nederland zijn er miljoen mensen met een handicap, en voor hen is sporten niet vanzelfsprekend.

Het ontbreekt in hun directe omgeving vaak aan . Gebouwen, winkels, openbaar vervoer en ook websites moeten toegankelijk gaan worden voor mensen met een handicap.