Mensen met beperking aan het werk

Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking (banenafspraak). Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening). Dat een medewerker met een beperking juist van waarde kan zijn voor een werkgever, weet Carin.

Werken er meer mensen met een beperking of ziekte? De overheid maakt het sinds januari van dit jaar gemakkelijker voor mensen met een arbeidsbeperking om een reguliere baan te vinden. Ondersteuning bij het vinden van werk.

Bij het oriënteren op een baan zullen, naast je mogelijkheden, ook je beperkingen nadrukkelijk een rol spelen.

Dit leidt ertoe dat mensen zonder beperking bijna twee keer zo vaak betaald werk hebben als mensen met een beperking (SCP 201 Belemmers aan het werk) . In Nederland hebben we een apartheidssysteem gecreëerd op de arbeidsmarkt. Mensen met een beperking vallen daardoor en masse buiten . Uitleg waarom mensen ondanks hun functiebeperking uitstekend gekwalificeerd kunnen zijn voor de vacature die u heeft! Wij bieden vacatures aan voor mensen met een beperking.

Het gaat om vacatures voor begeleid vrijwillig werk waarbij cliënten het recht op hun uitkering . Beperking Mensen vacatures op Indeed. Verstandelijke Beperking Mensen vacatures op Indeed.