Meervoudige handicap

Een meervoudige beperking is een combinatie van een lichamelijke en verstandelijke handicap. Kenmerkend is de moeizame communicatie, de meesten .

Een aparte categorie is ernstig meervoudig gehandicapt. Kinderen en volwassenen met een meervoudige complexe handicap (MCG) hebben zowel een ernstige lichamelijke handicap als een verstandelijke beperking . Mensen met een meervoudige handicap. Maar veel meervoudig gehandicapten kunnen wel praten.

Dat maakt het een stuk makkelijker om contact met ze te maken. De term ernstige meervoudige beperkingen (EMB) wordt meestal gebruikt voor mensen die naast een (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen ook ernstige . Mensen met een meervoudige complexe handicap hebben zowel een ernstige verstandelijk handicap als ernstige motorische beperkingen. De groep personen met een ernstige meervoudige beperking is zeer divers en. Op de website van de BOSK, vereniging van motorisch gehandicapten en hun . Mensen met een meervoudige beperking hebben naast een verstandelijke beperking ook een lichamelijke handicap. Bijkomende aandoeningen kunnen zijn:.

Visio spreekt van een meervoudige beperking als mensen naast een visuele ook een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben.