Matig verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis. Het IQ ligt bij een matige verstandelijke beperking tussen en 50. Ernstig en matig verstandelijke beperking.

Een ernstige tot matige verstandelijke beperking betekent dat je moeite hebt om de wereld om je heen te begrijpen. Mensen met een verstandelijke beperking hebben extra tijd en aandacht nodig. Men noemt iemand verstandelijk beperkt als er sprake is van een blijvende. Verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. IQ tot 5 , matige verstandelijke beperking, ontwikkelingsleeftijd van tot jaar. In de DSM-IV worden verstandelijke beperkingen op vier niveaus van elkaar onderscheiden: licht, matig, ernstig en diep.

Licht verstandelijke beperking komt . Onze cliënten met een matig verstandelijke beperking wonen doorgaans in de wijk. Ze werken op één van de verschillende leerwerkplekken van St. OORZAAK Een verstandelijke beperking heeft verschillende oorzaken.

Veel aandoeningen en factoren kunnen invloed hebben op de lichaamsgroei en . Mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking hebben een lage ontwikkelingsleeftijd. Vaak is er ook sprake van lichamelijke en medische .

Bij de diagnose van een verstandelijke beperking wordt onder andere gekeken naar het IQ van een. Matige verstandelijke beperkingen (IQ van 35-50).