Mag kattengrit in de groene container

Kattenbakvulling mag na gebruik bij het restafval. Gooi vuil kattengrit nooit op de eigen composthoop of in de tuin. Alleen kattenbakvulling met Milieukeur of met EKO-keurmerk mag bij het groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval).

Deze kattenbakvulling is gemaakt vanĀ . Dit doe ik altijd in de huisvuilcontainer, echter sinds dit jaar wordt deze. In sommige steden en gemeentes mag er meer bij het GFT-afval. Je mag het nooit gebruiken voor kittens; ze kunnen er van eten en gaan daar dood aan.

Klontvormend kattengrit dat veel stof afgeeft, kan stoflongen (bij mens en kat) tot gevolg hebben. Cat`s Best Eco Plus is momenteel het enige kattengrit wat in de compostbak kan en. Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) mag in de groene container. Alleen als gft-afval niet vermengd is met ander afval, levertĀ . In de groene container mag groente-, fruit- en tuinafval (gft). Meer informatie over gft-afval op de website van Milieu Centraal (link is external).

Ik vraag me al een tijdje af in welke container de kattengrind eigenlijk moet. Dit mag in de groenbak, want het is milieu vriendelijk. Kleikorrels Kleikorrels hebben als voordeel, dat u nooit de hele bak weg gooit.

Ik mag toch wel aannemen dat het echt alleen maar hout is en dat ik het op.