Logeren met zorg

Om snel te zoeken kunt u kiezen voor een doelgroep. Kies hiervoor de doelgroep MCG , meervoudig . Handig als u uw mantelzorgers wilt ontlasten, bijvoorbeeld als zij met vakantie gaan.

Of als u uit het ziekenhuis komt en u of de ziekenhuisarts vindt de stap naar . De logeerkamers in de zorgvilla staan klaar voor onze tijdelijke gasten. Wist u trouwens dat logeren bij Vivere in veel gevallen goed betaalbaar is? Deze site dient als startpunt om te zoeken naar informatie over logeermogelijkheden voor . Kunt u door een medisch probleem tijdelijk niet thuis wonen of gaat familie, die dagelijks voor u zorgt, met vakantie? In dergelijke gevallen kunt u tijdelijk in één . Wanneer het thuis (even) niet meer gaat, kunt u bij ons komen logeren met zorg in één van onze logeerkamers. U kunt om meerdere redenen bij ons komen . Logeeropvang geeft u de mogelijkheid om tijdelijk de zorg aan een ander over te dragen.

Heeft u voor een korte periode zorg nodig om daarna thuis weer goed te kunnen functioneren? Bent u mantelzorger en wilt u tijdelijk ontlast worden van uw . BOSK, de vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders, heeft een nieuwe website gelanceerd met veel informatie over het . Het centrum van Eindhoven is met het openbaar vervoer gemakkelijk bereikbaar. Logeren met zorg betekent ‘loge- ren’ in één van de zes eenkamer-. Maar het is ook mogelijk om alle zorg die nodig is vanuit de Wlz thuis te ontvangen. De groep cliënten die nu gebruik maakt van logeren met de functie . Voor Tijdelijk logeren met zorg heeft u een geldige indicatie van resp. Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) of uw huisarts nodig.

Flexibele zorg (onder andere logeren en opvang) in Noord-Nederland voor kinderen met een visuele, auditieve, verstandelijke of meervoudige beperking bij . Soms bent u tijdelijk bent aangewezen op zorg met kortdurend verblijf, zeg maar logeren. U kunt bij Viattence terecht voor logeren met zorg, 05- 6449. Dan is het fijn als u een mantelzorger heeft die dat voor u kan doen. Het logeren met zorg is voor een afgebakende periode wanneer u tijdelijk niet zelfstandig kunt wonen. Dat kan bijvoorbeeld voor een herstelperiode na ontslag . Soms heeft u, uw partner, uw familielid of vriend(in) tijdelijke zorg nodig, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of als de mantelzorger overbelast is.

Spring naar Logeren met zorg – De website ‘Logeren met zorg’ is een handig startpunt om u te oriënteren op ‘logeren’ voor een kind met een beperking.