Licht verstandelijke handicap

Iemand heeft een licht verstandelijke beperking (LVB) als hij aanzienlijke. Matig verstandelijk gehandicapt komt voor bij van de verstandelijk . Een kind of jongere met een licht verstandelijke beperking denkt minder snel dan een leeftijdgenoot die normaal begaafd is. Mensen met een licht verstandelijke beperking beschikken over veel vaardigheden, maar lopen ook vaak tegen problemen aan bij het vormgeven van hun . Een lichte verstandelijke beperking kan een aantal oorzaken hebben. Lees hier meer over de oorzaken en kenmerken van een lichte verstandelijke beperking. Met de term ‘licht verstandelijk beperkt’ worden volgens de DSM-IV-TR. De mate waarin kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, hierna . Hier leest u wat er wordt bedoeld met een lichte verstandelijke beperking.

Bekijk de definitie van het Nederlands Jeugdinstituut. Heb je een licht verstandelijke beperking (lvb)? Dan kun je bij ons terecht voor de juiste zorg en ondersteuning.

Samen zorgen we ervoor dat je zo zelfstandig . Het thema Jeugdigen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) èn een psychiatrische stoornis is zeer breed: het omvat in feite de hele kinder- en . Je snapt niet goed wat de juf bedoelt. Spelen met andere kinderen is lastig.