Licht verstandelijke beperking zelfstandig wonen

Heb je een licht verstandelijke beperking (lvb)? Onze jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Anna de woonvormen Op weg naar zelfstandig wonen en . Sander Arts is jaar en heeft een licht verstandelijke beperking.

Sander kan heel veel zelf, waardoor hij in staat is om zelfstandig te wonen. Mensen met een lichte verstandelijke beperking wonen bij Sherpa grotendeels zelfstandig. Bij een lichte verstandelijke beperking volstaat vaak een paar uur .

Bij Cordaan kunnen mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig wonen of wonen in een groep. Bij alle vormen wordt begeleiding geboden. Toename vraag naar zelfstandig wonen met zorg voor mensen met een. Zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVG) blijft . Villa Forus is het thuis van twaalf mensen met een verstandelijke beperking. Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) is het bieden van praktijkgerichte ondersteuning en. Zelfstandig wonende cliënten met een lichte verstandelijke beperking.

Immers, mensen met een verstandelijke beperking wonen steeds vaker zelfstandig en maken net als ieder ander gebruik van maatschappelijke diensten en . Misschien lukt het je om na een tijd helemaal op jezelf te gaan wonen.

Deze vorm van wonen is bedoeld voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking .