Lichamelijke beperking

MEE Drenthe verleent ondersteuning aan mensen met een beperking en hun naasten. De drie belangrijkste oorzaken zijn: spina bifida, spierziekte en spasticiteit. Sommige lichamelijke beperkingen zijn aangeboren, andere zijn later verworven.

Iedereen heeft of kent wel iemand met een lichamelijke handicap. De meeste mensen met een beperking kunnen nog best zelfstandig . Heel veel mensen weten nog steeds niet goed wat nu precies een lichamelijke beperking is. Er is nog steeds heel veel onduidelijkheid over.

Raamwerk heeft meerdere locaties in de Duin- en Bollenstreek waar cliënten met een lichamelijke of meervoudige beperking wonen, dagactiviteiten en . Lichamelijk gehandicapten – Er is een groot verschil tussen de problemen die het lichaam fysiek schade toebrengen, die de chemische huishouding of de . Bij de BOSK vind je informatie over cerebrale parese, spina bifida, schisis, meervoudig complexe handicaps. Voor ouders en volwassenen met lichamelijke . Een persoon met een lichamelijke of motorische handicap is iemand die door een probleem aan zijn lichaamsdelen gehinderd wordt in zijn handelingen. Er zijn verschillende regelingen voor mensen met een lichamelijke beperking.

Klik hier over arbeidsongeschiktheid na ziekte (WIA). Roos is een 33-jarige vrouw die sinds vijftien jaar in een instelling voor lichamelijk gehandicapten woont. Ze is moeilijk ter been: haar rechter lichaamshelft is .

Leven met een lichamelijke beperking van Nadia Garnefski, Vivian Kraaij, Maya Schroevers, 97890587559voor € 1bij Boom Psychologie. Spring naar Lichamelijke beperking – Om het totaal aantal mensen met een lichamelijke beperking te schatten, mogen deze aantallen niet zomaar worden . Dat wilt iedereen, ook wanneer je een lichamelijke beperking hebt. Wij helpen je bij het organiseren van je leven.

Zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Voor de betreffende richtlijn, zie het kader rechts op het scherm.