Leven met nah

Over mijn leven met NAH… Ik heb eigenlijk de hele dag wel wat te vertellen over dat leven. Alleen op dit moment kan ik het niet . Misschien heb je zelf te maken met NAH, of ken je iemand uit je omgeving.

Wat betekent dat dan, hoe ga je dan om met al die gevolgen? Natuurlijk hebben ook de omstanders van de N. Bij hersenletsel is er sprake van het ‘oude leven’ vóór de breuklijn in de levensloop, vóór het hersenletsel en een leven ná het hersenletsel. Gedachtengang die elke keer maar weer een rondje draait.

Het ene oor in, hmm heerlijk warm daarbinnen, wij gaan . Niet vechten tegen NAH maar leven met NAH. José’s Niet Aangeboren Hersenletsel oftewel NAH. Als je kind NAH (niet aangeboren hersenletsel) oploopt heeft dit gevolgen voor het. Ze blogt op ‘Mijn leven met NAH’ over haar zoektocht naar haar nieuwe ik. Ik ben nu jaar en in 20veranderde mijn leven compleet.

Deze montage werd gebruikt als ervaringsmoment bij het Symposium ‘Insigt: Kinderen met NAH’. Als u blijvend hersenletsel hebt opgelopen, verandert uw leven drastisch. De levenslijn die u kende, wordt meestal behoorlijk verstoord.

Zo zie je maar…het leven loopt toch anders dan . Niet-aangeboren hersenletsel kan op veel verschillende manieren ontstaan. Eigenlijk is er maar één kenmerk dat voor iedereen hetzelfde is: het leven na het . Mijn leven met NAH… Gespreksgroep voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Als u een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) heeft, komt er veel op u . Gespreksgroep over leven met niet aangeboren hersenletsel.

Deze groep wordt begeleid door een medewerker van ONS welzijn. Verhalen over leven met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Gezichtspunten vanuit de naaste omgeving, vanuit mensen met NAH, vanuit opleiding, werk, . Ook zo vaak gehoord dat je de NAH van je partner maar hebt te accepteren? In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160. De mensen om mij heen hielpen mij om een deel van mijn herinneringen uit die nevel . RAERD ,,Het was woensdag juni 201 zes uur ‘s ochtends.

Ik was verpleegkundige bij GGZ Friesland en fietste op mijn racefiets van . NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, infectie, hartstilstan tumor, herseninfarct of . Niet Aangeboren Hersenletsel is een aandoening wat bijna niet uit te leggen is. De ongemakken die bij deze aandoening, . De oorzaken van een hersenletsel zijn divers. Het leven van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) verandert.

Hersenletsel in het dagelijkse leven wordt nog altijd ernstig onderschat en dat is de hoofdreden dat ik deze site en deze pagina’s heb opgezet. Als begeleider moet je je in kunnen leven in de betekenis van NAH voor de getroffene en zijn naasten. In de begeleiding is het belangrijk met hen in gesprek te . NAH een leven vóór de handicap hebben gekend. Er verandert veel in het leven van de getroffene en de omgeving. Deze avond zal in het teken staan van grip op het leven met NAH.

NAH is geen diagnose maar een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij.